چارچوب خدمات اقلیمی سازمان جهانی هواشناسی در ایران عملیاتی می‌شود

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی ادامه داد: پیش بینی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت جایگاه ملی در مدیریت کلان کشور به ویژه در حوزه‌های انرژی، مدیریت منابع آب، بهداشت و سلامت و…. پیدا کرده است و بسیاری آن‌ها را محور تصمیم‌گیری‌های خود قرار می‌دهند.

وظیفه در بخش دیگری وظایف و ساختار کارگروه پیش‌بینی فصلی سازمان هواشناسی کشور را تشریح کرد و گفت: مقرر شد زیرساخت‌های جدیدی برای تحول در ارائه خدمات اقلیمی سازمان هواشناسی در سال جاری تامین شود.

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از سازمان هواشناسی، احد وظیفه در کارگروه پیش‌بینی فصلی سازمان هواشناسی کشور، اظهار داشت: این چارچوب ملی تلاش می‌کند ضمن تولید محصولات کاربردی در حوزه اقلیم و پیش‌بینی‌های اقلیمی، هماهنگی، همکاری و ارتباط مستمر با نهادهای مختلف مرتبط با اقلیم ایجاد کند تا در مدیریت‌های مرتبط با این حوزه به ویژه در شرایط حساس، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات صحیح و به موقعی انجام شود.

وی با بیان اینکه برخی‌ها از پیش‌بینی فصلی انتظاراتی زیاد و غیر واقعی دارند، تصریح کرد: بسیاری از پیش بینی‌های فصلی سازمان همان انتظاری را که از پیش بینی‌های کوتاه‌مدت می‌رود، دارند که این نادرست است و در کل دنیا نیز چنین پیشرفتی به دست نیامده است.

چارچوب خدمات اقلیمی سازمان جهانی هواشناسی در ایران عملیاتی می‌شود

رئیس مرکز ملی مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی افزود: سال‌هاست سازمان هواشناسی کشور در حوزه تولید محصولات اقلیمی به ویژه پیش بینی‌های فصلی فعالیت دارد و از نظر صحت پیش بینی‌های فصلی نیز موفقیت‌های خوبی به دست آورده است.

وظیفه ادامه داد: نباید انتظارات دقت پیش بینی‌های دو هفته‌ای، ماهانه و فصلی به‌اندازه پیش بینی‌های کوتاه‌مدت و پنج روزه باشد؛ چراکه در هیچ جای دنیا این‌گونه نیست.

  ایران به همه الزامات و معاهدات بین‌المللی دریایی پایبند است

وی گفت: کارگروه پیش‌بینی فصلی یک گروه کاری کارشناسی برای سیاست‌گذاری و کمک به اجرای سیاست‌های اقلیمی سازمان هواشناسی کشور است که دو سال قبل با ابتکار مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی تشکیل شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85510683/%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF