چرایی بی‌توجهی کهنه وزارت راه به شاهراه ارتباطی چند استان

چرایی بی‌توجهی کهنه وزارت راه به شاهراه ارتباطی چند استان
کرمان – مجله خبری راه و ساختمان – شک نکنید اگر مسئولان وزارت راه یا دیگر سازمان‌های متولی طی چندسال گذشته حتی یکبار مشهد را از مسیر شمال استان کرمان به خراسان جنوبی رفته بودند، وضع موجود این نبود که انگار برای رسیدن به بهشت امام مهربانی‌ها در خراسان باید از جهنمی خطرناک عبور کنید بی‌امکانات با آن همه تردد بالا و دست بر آستان دعا بردارید که آنجا وسیله شما خراب نشود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85226796/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86