چرا قطارهای تندروی رجا از سِیر خارج شد؟

چرا قطارهای تندروی رجا از سِیر خارج شد؟
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت حمل‌و نقل ریلی رجا حذف قطارهای «ترن‌ست پردیس» که قطارهای تندوری این شرکت محسوب می‌شود را ناشی از عدم تامین مالی برای تعمیرات اساسی آنها دانست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85151854/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85151854/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF