چرا مسافران پرواز تهران – کرمان بدون چمدان‌ به مقصد رسیدند؟

چرا مسافران پرواز تهران - کرمان بدون چمدان‌ به مقصد رسیدند؟
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – هواپیمایی آتا اعلام‌کرد: در پرواز شماره ۵۶۶۱ تهران به کرمان بدلیل دمای بالای هوا و برای حصول اطمینان کامل از ایمنی پرواز و سلامت مسافران، خلبان پرواز تصمیم به کاهش وزن هواپیما گرفته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85154848/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF