چند مسافر نوروزی تا نیمه نخست فروردین‌ از طریق سفرهای هوایی جابه‌جا شدند؟

چند مسافر نوروزی تا نیمه نخست فروردین‌ از طریق سفرهای هوایی جابه‌جا شدند؟
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از جابه‌جایی بیش از سه میلیون مسافر در پروازهای نوروزی ۱۴۰۳ تا ۱۵ فروردین ماه خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85435147/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7

  تداوم روند کاهشی قیمت مسکن در تهران طی شهریور ماه