چهارده هزارمین واحد مسکونی معلولان کشور در کرمانشاه واگذار شد

چهارده هزارمین واحد مسکونی معلولان کشور در کرمانشاه واگذار شد
کرمانشاه – مجله خبری راه و ساختمان – چهارده هزارمین واحد مسکونی خانواده‌های با حداقل ۲ عضو معلول در کشور روز سه‌شنبه به مناسبت هفته بهزیستی با حضور پرویز فتاح رییس بنیاد مستضعفان با واگذاری ۸۲ واحد مسکونی به این معلولان در استان کرمانشاه به بهره‌برداری رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85173582/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85173582/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF