چهار طرح عمرانی درقرچک افتتاح شد/ احداث زمین ورزشی شهید ایرلو

چهار طرح عمرانی درقرچک افتتاح شد/ احداث زمین ورزشی شهید ایرلو
قرچک- مجله خبری راه و ساختمان- چهار طرح عمرانی خدماتی روستایی از جمله زمین ورزشی شهید ایرلو روز سه شنبه با حضور مسئولان در شهرستان قرچک افتتاح شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85254114/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%88