چهار نقطه حادثه دیده محور کرج – چالوس بهسازی شد

چهار نقطه حادثه دیده محور کرج – چالوس بهسازی شد
کرج – مجله خبری راه و ساختمان – مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز اظهارکرد: چهار نقطه از محور حادثه دیده کرج – چالوس که در سیلاب پنجشنبه شب گذشته آسیب دیده بود، بهسازی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85137793/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85137793/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF