چگونه از تاخیر پرواز شرکت هواپیمایی شکایت کنیم؟

چگونه از تاخیر پرواز شرکت هواپیمایی شکایت کنیم؟
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۰ ویژه فرودگاه‌های تهران گفت: چنانچه مسافران نسبت به تاخیر یا لغو پروازها شکایتی داشته باشند، می‌توانند مراتب را از طریق سامانه حقوق مسافر در پورتال سازمان هواپیمایی کشوری جهت رسیدگی، منعکس و مورد پیگیری قرار دهند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221866/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85