ژاپن برای همکاری با ایران در زمینه بازآفرینی شهری اعلام آمادگی کرد 

ژاپن برای همکاری با ایران در زمینه بازآفرینی شهری اعلام آمادگی کرد 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- دبیر اول و رییس بخش همکاری‌های اقتصادی سفارت ژاپن در ایران با مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران دیدار و گفت‌وگو و بر آمادگی آن کشور برای همکاری با ایران در زمینه بازآفرینی شهری تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85282347/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85282347/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C