کارگران “داروگر” نباید به ابزار چانه‌زنی تبدیل شوند

علی حسین رعیتی فرد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت کارخانه داروگر و دلیل تعطیلی آن در روزهای اخیر گفت: در خصوص کارخانه داروگر و مسایل کارگران جلسات مختلفی را برگزار کردیم. این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است اما به دستگاه‌های زیادی بدهی دارد که پرداخت نمی‌کند.

رعیتی فرد درباره کارگرانی که اخراج شده‌ و اجازه بازگشت به کار پیدا نکرده‌اند، گفت: در صورتی که کارگران اخراج شوند، حمایت‌های اجتماعی لازم صورت می‌گیرد و ممکن است تا مدتی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402031007231/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AFوی افزود: به دلیل عدم پرداخت مالیات،‌ کارگران به نوعی به ابزاری برای چانه زنی تبدیل شده‌اند و ما تا آنجا که توانستیم از حقوق کارگران دفاع و مسایل و مشکلاتشان را پیگیری کردیم.

معاون وزیر کار با اشاره به بدهی کارخانه داروگر به سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: در صورت اخراج کارگران حمایتهای اجتماعی لازم از آنها صورت گرفته و تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.

کارگران "داروگر" نباید به ابزار چانه‌زنی تبدیل شوند

وی گفت: در حال حاضر سازمان‌هایی که به نوعی از کارفرما مطالبه دارند و در رأس آنها سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پیگیرند که این قضیه زودتر به نتیجه برسد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره قطع بیمه واریزی کارگران و پیگیری وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: بیمه کارگران اکنون قطع شده است اما قبلا در چند نوبت بیمه کارگران وصل شده و وزارت کار جلوی قطع بیمه کارگران را گرفته است. سازمان تامین اجتماعی باید جوابگوی جامعه بزرگ داروگر باشد و کارفرما حق و حقوق کارگران را بدهد و به حقوق بنیادین کار پایبند باشد.

  اصلاحیه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا ابلاغ شد