کالاهای رسوبی بنادر هرمزگان در صف ترخیص قرار گرفته‌اند

کالاهای رسوبی بنادر هرمزگان در صف ترخیص قرار گرفته‌اند
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار هرمزگان در جریان بازدید از مجموعه های بندری شهیدان رجایی و باهنر در بندرعباس تاکید کرد: حجم کالاهای رسوبی در گمرکات کمتر از ۱۰ هزار کانتینر است که با تاکید معاون اول رییس جمهور و اعطای اختیارات ویژه در صف ساماندهی و ترخیص قرار گرفته‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229954/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85229954/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF