کاهش معدل سن ناوگان هوایی به ۲۶ سال

کاهش معدل سن ناوگان هوایی به ۲۶ سال
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس سازمان هواپیمایی از کاهش ۲ ساله سن ناوگان هوایی در دولت سیزدهم، از ۲۸ سال به ۲۶ سال خبر داد و ابراز امیدواری کرد این عدد به زیر ۲۰ سال برسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85207083/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84

  حذف کارمزد صدور ضمانت‌نامه برای دانش‌بنیان‌ها