کاهش نیروهای متخصص دریایی نگران کننده است


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- عضو هیات عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر کمبود جدی نیروی انسانی متخصص در سازمان بنادر و شرکت‌ها و ارگان‌های دریایی کشور، از تشکیل کارگروه‌های تخصصی پیگیری این موضوع در مجلس و دولت خبر داد.منبع
  افزایش دما میزان حل شدن کدام ماده در آب را کاهش میدهد