کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس سازمان هواشناسی برای شهرهای صنعتی سکون نسبی هوا، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا را پیش‌بینی کرد.منبع
  ۲۰۰ میلیارد تومان برای محور بیرجند - نهبندان اختصاص یافت