کاهش یک متری تراز دریای خزر/ شناسایی ۲۵۰ محدوده فرونشست در کشور

کاهش یک متری تراز دریای خزر/ شناسایی ۲۵۰ محدوده فرونشست در کشور
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس سازمان نقشه برداری کشور گفت: تراز دریای خزر در حال کاهش است که عوامل مختلفی از جمله تغییر اقلیم در آن تاثیرگذار است، به‌طوری که نسبت به ۱۰ سال گذشته بیش از یک متر کاهش داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85443981/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

  طرح جامع «باقرشهر» و «شهرک اعتمادیه» در استان تهران تصویب شد