کاهش ۲۵ درصدی قیمت مسکن در پردیس/ تحویل ۱۰ هزار واحد مسکن مهر

کاهش ۲۵ درصدی قیمت مسکن در پردیس/ تحویل ۱۰ هزار واحد مسکن مهر
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس با اشاره به کاهش ۲۵ درصدی قیمت در سه ماهه اخیر در این شهر، از تحویل ۱۰ هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان در آینده نزدیک خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232559/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1

  گرایش مهندسی سازه چیست؟ ساختمون 24 | road-housing