کاهش ۳.۳ درصدی قیمت مسکن در شهر تهران در شهریور امسال

کاهش ۳.۳ درصدی قیمت مسکن در شهر تهران در شهریور امسال
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- بر اساس آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در ۱۸ روز شهریورماه در مقایسه با ۱۹ روز ماه قبل در مناطق شهری تهران ۳.۳ درصد کاهش یافته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85242394/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85242394/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84