کاهش ۴۰ درصدی ترافیک آزادراه تهران- کرج با افتتاح کمربندی شمالی + فیلم

کاهش ۴۰ درصدی ترافیک آزادراه تهران- کرج با افتتاح کمربندی شمالی + فیلم
کرج – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرعامل شرکت احداث کنارگذر شمال شهر کرج گفت: با افتتاح مرحله نخست کمربندی شمالی شهید حاج قاسم سلیمانی ترافیک آزاد راه تهران – کرج – قزوین ۴۰ درصد رفع می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85315517/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C