کاهش ۴۵ درصدی فوتی‌ تصادفات جاده‌ای در برخی از استان‌ها

کاهش ۴۵ درصدی فوتی‌ تصادفات جاده‌ای در برخی از استان‌ها
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی گفت: از ابتدای آغاز طرح نوروزی تا پایان روز سوم فروردین، شاهد کاهش فوتی‌های تصادفات و سوانح جاده‌ای هستیم به گونه‌ای که این کاهش در برخی از استان‌ها ۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85425293/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/85425293/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7