کاهش ۶ تا ۸ درجه‌ای دما در شمال شرق و شرق کشور

کاهش ۶ تا ۸ درجه‌ای دما در شمال شرق و شرق کشور
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – کارشناس سازمان هواشناسی از کاهش ۶ تا ۸ درجه‌ای دما در شمال شرق و شرق کشور خبر داد و گفت: سامانه بارشی جدید از روز دوشنبه وارد کشور می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85249110/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B6-%D8%AA%D8%A7-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1