کدام بخش بیشترین حوادث شغلی را دارد؟

هادی ساداتی – نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: در بالا بودن حوادث ساختمانی عوامل متعددی نقش دارند که صرفنظر از دغدغه‌های روزمره کارگران، عدم رعایت نکات ایمنی و حفاظت فنی در ساختمان توسط کارفرما و کارگر نیز اثرگذار است.

آنطور که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید بعد از ساختمان، بیشترین حوادث کار در صنایع و معادن است و حوادث در معادن دو درصد است.

وی با اشاره به تلاش وزارت کار برای کاهش حوادث ناشی از کار می گوید: سال گذشته حوادث منجر به فوت ١١ درصد کاهش یافت به‌طوری که میانگین حوادث ناشی از کار در ایران از میانگین جهانی کمتر است.

او معتقد است بیشتر کارفرمایان تمام تلاششان این است که مصالح و نیروی کار را تامین کنند و چندان به مسایل ایمنی دقت نمی‌کنند، از سوی دیگر یک بیمه تکمیلی خریداری می‌کنند تا اگر حادثه‌ای رخ دهد، بیمه خسارت را بدهد، در حالی که بحث رعایت نکات ایمنی هم از جانب کارفرما و هم کارگر ضروری است.

به گزارش ایسنا، برابر آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد و در وقوع بیش از ۸۰ درصد حوادث کار، عوامل انسانی نقش دارد که این امر اهمیت رعایت نکات ایمنی به منظور کاهش آمار حوادث ساختمانی را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، موضوع ایمنی و بهداشت محیط کار نیازمند مشارکت همه شرکای اجتماعی دولت، کارگر و کارفرماست و این امر علاوه بر بهبود و ارتقای شاخص‌های ایمنی و سلامت در محیط کار به افزایش رفاه اجتماعی کارگران کمک می‌کند.

  حمایت از هنرمندان صنایع دستی در مناطق محروم

رعیتی فرد همچنین از راه‌اندازی کمیته‌های بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی در استان‌ها و تدوین بسته‌های ارتقای ایمنی در حوزه کار با کمک سازمان نظام مهندسی و شهرداری خبر داد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070603924/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

بر اساس اعلام اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم تا پایان سال گذشته بیش از ۳۶۰ هزار فقره بازرسی برای نظارت بر مقررات ایمنی کارگاه‌ها و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار انجام گرفته است.

بر اساس گزارش‌ها بیشترین حوادث شغلی در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد که ۳۸ درصد حوادث و ۵٠ درصد فوتی‌ها در این بخش را شامل می‌شود.

کدام بخش بیشترین حوادث شغلی را دارد؟

بر اساس اعلام وزارت کار در کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر به ویژه کارگاه‌های ساختمانی بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار دیده می‌شود و در بازرسی‌های انجام گرفته از کارگاه‌های مشمول قانون کار نیز، فعالیت ساختمان در بین فعالیت‌های اقتصادی بیشترین سهم آسیب‌های شغلی منجر به فوت را داشته است؛ چنانچه علی حسین رعیتی فرد – معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تایید این مطلب می‌گوید: عمده حوادث شغلی در حوزه کارگری ساختمانی است و بیش از ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار کشور و همچنین ۵۰ درصد فوتی های ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد.

کارشناسان معتقدند بخش اعظمی از حوادث ناشی از کار به دلیل بی‌ احتیاطی و نبود آموزش‌های کافی صورت می‌گیرد و سالانه بخشی از کارگران قربانی حوادث کار می‌شوند.

طبق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی رخ می‌دهد که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، ماموریتی را برعهده گیرد.

  دلجویی هواپیمایی آتا از مسافران نجف با اهدای بلیت رایگان به مشهد مقدس