کدام بخش سوئیس بیشترین رشد اشتغال را دارد؟

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402090502826/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

اداره آمار فدرال این کشور اظهار کرد که اشتغال در مشاغل تمام وقت، به میزان ۱.۷ درصد صعود کرده است.

اشتغال سوئیس در سه ماهه سوم سال میلادی ۲۰۲۳ به میزان ۱.۹ درصد افزایش یافت و بخش خدمات نسبت به سال گذشته ۲.۱ درصد رشد به ثبت رسانده است.

بر اساس این گزارش، اشتغال در بخش صنعت و ساختمان با افزایش ۱.۳ درصدی با ۱۵هزار و۱۰۰ شغل افزایش یافته است.

اشتغال در بخش خدمات نسبت به سال گذشته ۲.۱ درصد یا ۸۷ هزار و ۲۰۰ شغل رشد کرده است.

کدام بخش سوئیس بیشترین رشد اشتغال را دارد؟

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومی، اداره آمار فدرال سوییس در گزارشی اعلام کرد که کل اشتغال در سوئیس طی سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱.۹ درصد افزایش یافته است.