کردستان جزو استان‌های پیشرو در اجرای طرح نهضت ملی مسکن است

کردستان جزو استان‌های پیشرو در اجرای طرح نهضت ملی مسکن است
سنندج- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: استان کردستان در اجرای مطلوب پروژه نهضت ملی مسکن (واگذاری زمین جهت ساخت) جزو استان‌های پیشرو در کشور است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85190846/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  پروازهای عتبات ایران ایر امسال فقط از فرودگاه امام انجام می‌شود