کمبود بلیت به دلیل افزایش تقاضاست/ بانک‌ها بیشترین خانه‌های خالی را دارند

کمبود بلیت به دلیل افزایش تقاضاست/ بانک‌ها بیشترین خانه‌های خالی را دارند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی گفت: درخواست ما از شرکت‌های هواپیمایی این است که خودشان بدون واسطه بلیت را عرضه کنند تا با روش‌های عرضه مناسب بلیت‌ها در اختیار مردم قرار گیرد؛ ضمن اینکه تقاضا افزایش یافته و بالاتر از عرضه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85320128/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C