کمبود ناوگان اتوبوس زائران اربعین چگونه برطرف می‌شود؟

کمبود ناوگان اتوبوس زائران اربعین چگونه برطرف می‌شود؟
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون سازمان راهداری از تامین اتوبوس زائران اربعین از طریق واردات و هماهنگی با شرکت‌های حمل‌و نقل داخلی خبر داده است تا بزرگ‌ترین چالش پیش روی زائران در ایام اربعین که کمبود اتوبوس است، برطرف شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85172394/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF