کمیته ارزیابی پیشنهادات سرمایه گذاران داخلی و خارجی در مکران تشکیل شد

کمیته ارزیابی پیشنهادات سرمایه گذاران داخلی و خارجی در مکران تشکیل شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی از اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در منطقه مکران و تشکیل کمیته ارزیابی خبر داد و گفت: هم‌اکنون یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد نهضت ملی در قالب‌های مختلف در شهرها و روستاها در حال اجراست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85297534/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86