کندوان از سمت شمال به جنوب یکطرفه شد

کندوان از سمت شمال به جنوب یکطرفه شد
نوشهر – مجله خبری راه و ساختمان – فرمانده پلیس راه کندوان گفت: به علت حجم‌ سنگین ترافیک خودروها، این جاده دقایقی پیش از سمت شمال به جنوب از ۲ راهی طویر مرزن‌آباد یکطرفه شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188882/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DB%8C%DA%A9%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85188882/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DB%8C%DA%A9%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF