کندوان از مرزن آباد به سمت کرج مسدود شد

کندوان از مرزن آباد به سمت کرج مسدود شد
نوشهر- مجله خبری راه و ساختمان – فرمانده پلیس راه کندوان گفت: به علت حجم‌ سنگین ترافیک خودروها، این محور دقایق پیش از سمت شمال به جنوب از ۲ راهی بالای طویر مرزن‌آباد به سمت کرج مسدود شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85227418/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85227418/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF