گام بلند دولت برای محرومیت‌زدایی و به‌سازی مناطق حاشیه‌ای

گام بلند دولت برای محرومیت‌زدایی و به‌سازی مناطق حاشیه‌ای
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گام بلند دولت برای محرومیت‌زدایی و به‌سازی مناطق حاشیه‌ای است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85268795/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C