گردش مالی طرح نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان به ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید

گردش مالی طرح نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان به ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید
زاهدان- مجله خبری راه و ساختمان- دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان گفت: اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این استان با ساخت بیش‌ از ۳۴ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در افق چهار ساله گردش مالی ۱۵ هزار میلیارد تومان را به همراه خواهد داشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85212120/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85212120/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF