گرم‌ترین تابستان پیش روی مازندران / ساری رکوردار گرما می‌شود

طبق این گزارش، پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان مازندران بر اساس شاخص بارش استاندارد شده در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ نشان می دهد، ساحل تا میان‌بند شهرستان‌های شرق تا مرکز استان، ساحل نوشهر و چالوس، بخشی از مناطق ساحلی و کوهستانی شهرستان‌های عباس‌آباد تا رامسر تحت تأثیر خشکسالی شدید تا بسیار شدید قرار داشتند که احتمالا امسال تشدید خواهد شد. همچنین در همین دوره زمانی مناطق میان‌بند شرق تا مرکز استان، مناطق جلگه‌‍ای تا میان‌بند شهرستان‌های عباس‌آباد تا رامسر، مناطق کوهستانی شهرستان‌های ساری، سوادکوه و قلع دماوند آمل تحت تاثیر خشکسالی خفیف تا متوسط بود که با توجه  به گرم تر شدن تابستان امسال و خشکی بهاری ، باز هم وضعیت تشدید می شود. در دوره ۶ ماهه نخست سال گذشته تنها قسمتی از ارتفاعات شهرستان‌های نکا، ساری، سوادکوه، نور، چالوس و کلاردشت تحت تاثیر درجه ترسالی ضعیف تا متوسط قرار داشتند و سایر مناطق استان در محدوده نرمال بودند.منبع

گرم‌ترین تابستان پیش روی مازندران / ساری رکوردار گرما می‌شود

به گزارش خبرنگار مجله خبری راه و ساختمان، مطابق جدول پیش‌بینی فصلی این مرکز که هواشناسی مازندران آن را منتشر کرده است، میانگین دمای هوای این استان از تیر تا نیمه نخست مرداد ماه تا یک درجه بیش از نرمال، از نیمه دوم مرداد تا نیمه نخست شهریور ماه بین نرمال و از نیمه دوم شهریور تا نیمه نخست مهرماه را در محدود نرمال خواهد بود.

داده‌های آماری از ایستگاه‌های هواشناسی مازندران نشان می‌دهد که در تیر ماه جاری گلوگاه با میانگین ۲۷.۵ و ساری و بندرامیرآباد با ۲۷.۲ و دشت ناز ۲۷ درجه سانتی‌گراد بالای صفر بیشتر از سایر نقاط استان گرمای تابستانی را تجربه خواهند کرد و پس از آن نیز بیشترین میزان افزایش دما بدر ابلسر با ۲۶.۷ و آمل با ۲۶.۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد بود. خنک‌ترین منطقه ییلاقی مازندران نیز در این ماه مربوط به آلاشت با نرمال دمای هوای ۱۸.۸ درجه سانتی‌گراد بالای صفر است.

  تخصیص اعتبار بانک مرکزی برای خرید ۵۰۰ دستگاه اتوبوس

گرم‌ترین تابستان پیش روی مازندران / ساری رکوردار گرما می‌شود

مطابق این جدول، بیشترین میزان افزایش دما نیز در مرداد ماه امسال مربوط به شهر ساری مرکز مازندران است. نرمال دمای هوای مرکز مازندران در این ماه ۲۸.۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر پیش‌بینی شده است و پس از آن نیز شهرهای گلوگاه با ۲۸.۱۲، دست ناز و بندرامیرآباد با ۲۸، آمل ۲۷.۵ و بابلسر ۲۷.۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر از دیگر شهرهای گرم مازندران در این ماه هستند. همانند ماه گذشته، آلاشت در مرداد ماه نیز با دمای هوای ۱۹.۷ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خنک‌ترین منطقه ییلاقی مازندران پیش‌بینی شده است.

مطابق گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، میانگین دمای هوای مازندران در ایام تابستان پارسال، ۲۳.۸ درجه سانتی گراد بالای صفر بود که نسبت به مدت مشابه بلندمدت ۱.۲ درجه افزایش داشت. بیشترین میزان میانگین افزایش دمای هوا طی تابستان سال گذشته نسبت به بلندمدت مربوط به شهرستان سوادکوه شمالی با افزایش ۳.۲ درجه ای بود. در عین حال در ماه‌های فصل تابستان ۱۴۰۰، بیشینه دمای هوا در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی مازندران نسبت به دوره آماری افزایش داشت.  

گرم‌ترین تابستان پیش روی مازندران / ساری رکوردار گرما می‌شوددر شهریور ماه امسال نیز بیشترین میزان افزایش دما مربوط به شهر ساری مرکز مازندران است. نرمال دمای هوای مرکز مازندران در آخرین ماه فصل تابستان امسال ۲۶.۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر پیش‌بینی شده است و پس از آن بندر امیرآباد با ۲۶.۱، دشت ناز و گلوگاه با ۲۶ ، آمل با ۲۵.۵ ، بابلسر با ۲۵.۴ و قراخیل با ۲۵ درجه سانتیگراد بالای  قرار دارند. در مناطق ییلاقی و کوهستانی مازندران نیز بلده با نرمال دمای هوای ۱۷.۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خنک ترین منطقه در شهریور ماه امسال پیش‌بینی شده است. 

  وزیر راه :‌ ادامه ساخت آزاد راه تهران-شمال با جدیت پیگیری می‌شود