گره کریدور شمال – جنوب باز شد/راه‌آهن رشت – آستارا ۳ ساله ساخته می‌شودگره کریدور شمال - جنوب باز شد/راه‌آهن رشت - آستارا ۳ ساله ساخته می‌شود
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – مذاکرات ایران و روسیه برای شروع ساخت راه‌آهن رشت – آستارا به مرحله گفت‌وگو درباره مبانی سرمایه‌گذاری رسیده و در صورت توافق نهایی با اعتبار ۸۰۰ میلیون یورو تا سه سال آینده ساخته خواهد شد.منبع