گزارش هواشناسی از آخرین وضعیت گردوخاک‌ در خراسان/ شاخص کیفیت هوا در مشهد به ۵۰۰ واحد رسید

گزارش هواشناسی از آخرین وضعیت گردوخاک‌ در خراسان/ شاخص کیفیت هوا در مشهد به ۵۰۰ واحد رسید
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مطابق پیش بینی سازمان هواشناسی امروز (سه‌شنبه) بر دامنه وزش بادهای شمالی در شرق کشور افزوده شد و گردوخاک حاصل از آن به بخش‌هایی از خراسان شمالی و رضوی نفوذ کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85173853/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85173853/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA