گسترش بارش‌ها تا روز چهارشنبه به اغلب نیمه غربی کشور

گسترش بارش‌ها تا روز چهارشنبه به اغلب نیمه غربی کشور
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی ضمن پیش بینی جوی آرام برای اغلب کشور طی روز جاری اعلام کرد: چهارشنبه با تشدید فعالیت سامانه بارشی گستره آن غالب مناطق نیمه غربی کشور را در بر خواهد گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85317157/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1