گسترش فعالیت سامانه بارشی در۲۰ استان/ بارش‌ها تا چهارشنبه ادامه دارد

گسترش فعالیت سامانه بارشی در۲۰ استان/ بارش‌ها تا چهارشنبه ادامه دارد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی از گسترش فعالیت سامانه بارشی در ۲۰ استان تا روز چهارشنبه خبر داد و اعلام‌کرد: دستگاه‌های امدادی برای روزهای پیش رو آمادگی لازم را داشته باشند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85191404/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87