گشت‌های مشترک برای ساماندهی بنگاه‌های املاک مازندران آغاز شد

گشت‌های مشترک برای ساماندهی بنگاه‌های املاک مازندران آغاز شد
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از تشکیل کارگروه تنظیم و کنترل بازار بازار املاک و مستغلات استان خبر داد و گفت: گشت‌های مشترک برای ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک در سطح شهرهای مازندران به ویژه در شهر ساری مرکز استان در دستور کار قرار گرفته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85171602/%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85171602/%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF