گلایه مسافران از بلاتکلیفی در فرودگاه‌ها بعد از کنسلی ناگهانی پروازها

گلایه مسافران از بلاتکلیفی در فرودگاه‌ها بعد از کنسلی ناگهانی پروازها
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- همزمان با لغو مجوز پروازهای چارتری ۱۰ ایرلاین، مسافران از عدم جایگزینی پرواز و پرداخت هزینه‌های بلیت که منجر به بلاتکلیفی مسافران در فرودگاه‌ها شده است، گلایه دارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85138268/%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85138268/%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C