گلایه مسافران از توقف سیر برخی قطارهای حومه‌ای استان تهران

گلایه مسافران از توقف سیر برخی قطارهای حومه‌ای استان تهران
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- یکی از ابتکارات بسیار خوب راه‌آهن در یک دهه اخیر، راه‌اندازی قطارهای حومه‌ای در شهرک‌های اقماری تهران و در برخی شهرهای دیگر بود، اما این روزها توقف ناگهانی سیر تعداد زیادی از این قطارها، سرگردانی و گلایه مسافران را به همراه داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85148880/%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

  تشدید بارش‌ها در ۶ استان از امروز/ وزش باد و باران در پایتخت