یک‌هزار میلیارد ریال برای جبران خسارت سیل به استان اردبیل واریز شد

یک‌هزار میلیارد ریال برای جبران خسارت سیل به استان اردبیل واریز شد
اردبیل – مجله خبری راه و ساختمان – نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل از واریز یک‌هزار میلیارد ریال از سوی دولت برای جبران خسارت سیل به این استان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142420/%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2منبع: https://www.irna.ir/news/85142420/%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2