یک سوم جمعیت ایران در مناطق ناپایدار سکونت دارندیک سوم جمعیت ایران در مناطق ناپایدار سکونت دارند
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری گفت: یک سوم جمعیت ایران در مناطق ناپایدار بافت فرسوده و حاشیه شهرها زندگی می‌کنند.منبع