یک میلیون قطعه زمین به متقاضیان مسکن ملی در روستاها واگذار می‌شود

یک میلیون قطعه زمین به متقاضیان مسکن ملی در روستاها واگذار می‌شود
سمنان – مجله خبری راه و ساختمان – معاون برنامه ریزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران گفت: یک میلیون قطعه زمین در روستاهای کشور تا پایان دولت سیزدهم به متقاضیان مسکن ملی واگذار می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85449184/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

  نقش ارتقای سواد «معماری» مردم تا بررسی شبیخون آن به محیط زیست