یک میلیون مسافر در ۱۲ ساعت اخیر وارد مازندران شد

یک میلیون مسافر در ۱۲ ساعت اخیر وارد مازندران شد
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اشاره به آماده باش کامل دستگاه‌های اجرایی و خدماتی برای میزبانی از مسافران از ورود یک میلیون مسافر به این استان در ۱۲ ساعت اخیر خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228842/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85228842/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF