۱۰۰ دستگاه اتوبوس آماده جابجایی زائران اربعین هرمزگان است

۱۰۰ دستگاه اتوبوس آماده جابجایی زائران اربعین هرمزگان است
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان گفت: ۱۰۰ دستگاه اتوبوس مسافری آماده خدمات رسانی و انتقال زائران اربعین حسینی از این استان به مرز شلمچه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85206352/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  آخرین وضعیت ترافیک خودرویی در راه‌های ارتباطی مازندران