۱۰۰ دستگاه لکوموتیو به ظرفیت ناوگان ریلی کشور اضافه می‌شود

۱۰۰ دستگاه لکوموتیو به ظرفیت ناوگان ریلی کشور اضافه می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- همزمان با برگزاری دهمین نمایشگاه حمل‌و نقل ریلی تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری به منظور تامین ۱۰۰ لکوموتیو و ۲۵۰۰ دستگاه واگن باری بین راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت هلدینگ حمل‌ونقل ریلی بنیادمستضعفان به امضا رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85242270/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

  افتتاح حساب ۷۱۷ هزار و ۲۰۷ نفر متقاضی طرح نهضت ملی مسکن