۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده به بهره‌برداری می‌رسد

۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده به بهره‌برداری می‌رسد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی از برنامه ریزی برای افتتاح و بهره‌برداری از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده تا پایان امسال در سراسر کشور خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85447772/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF

  ۵۷ پروژه راهداری در محورهای روستایی خوزستان در حال اجرا است