۱۰۰ هزار واحد مسکونی مهر در دولت سیزدهم تحویل مردم شده است

۱۰۰ هزار واحد مسکونی مهر در دولت سیزدهم تحویل مردم شده است
ارومیه – مجله خبری راه و ساختمان – دبیر قرارگاه ملی مسکن و دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی گفت: از ۲۴۰ هزار واحد باقی مانده مسکن مهر تاکنون ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مهر در دولت سیزدهم تحویل متقاضیان شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85246176/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA