۱۰۳ پروژه در ۱۴ شهر جدید آماده افتتاح است 

۱۰۳ پروژه در ۱۴ شهر جدید آماده افتتاح است 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- برپایه اعلام شرکت عمران شهرهای جدید، ۱۰۳ پروژه با هزینه ۹۳۸ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی ۲ هزار و ۳۴۷ نفر در ۱۴ شهر جدید آماده افتتاح است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85218808/%DB%B1%DB%B0%DB%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA