۱۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید بهمن‌ماه افتتاح و تحویل می‌شود

۱۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید بهمن‌ماه افتتاح و تحویل می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از افتتاح و تحویل ۱۰ هزار واحد مسکن مهر باقی‌مانده در شهرهای جدید برای بهمن ماه امسال خبر داد و تاکید کرد که با افتتاح‌های دهه فجر، میزان افتتاح واحدهای تکمیل شده در شهرهای جدید در دولت سیزدهم به بیش از ۴۵ هزار واحد می‌رسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85342226/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85342226/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF