۱۱ هزار تُن ذرت وارداتی از بندر شهید رجایی برای صنایع و کارخانه‌ها ارسال شد

۱۱ هزار تُن ذرت وارداتی از بندر شهید رجایی برای صنایع و کارخانه‌ها ارسال شد
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: محموله ۱۱ هزار تُنی ذرت موجود در انبار بندر شهید رجایی با دستور قضایی و همراهی دولت به صورت کامل ترخیص شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85152130/%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7

  رئیس جمهور: افتتاح قطعه دوم آزاد راه تهران-شمال نماد خودباوری ملت ایران است